Hoe werkt de transitievergoeding

Recht op transitievergoeding voor ieder onvrijwillig en niet verwijtbaar ontslag. Dit geldt dus ook voor contracten voor bepaalde tijd dat op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd, zelfs als je je proeftijd niet doorkomt. Ook heb je recht op vergoeding geldt ook als je als medewerker achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die redelijkerwijze geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid elkaars opvolger te zijn. Ook krijgen wij veel vragen omtrent de arbeidsongeschikte werknemer. Ook die heeft na 2 jaar recht op transitievergoeding!

Uitzonderingen zijn er altijd: Is de medewerker jonger dan 18 jaar met een omvang van 12 uur of minder dan is de regeling niet van toepassing. Ook krijg je geen transitievergoeding als:

  • Bij een ontslag op staande voet ( bent verwijtbaar)
  • Bij het niet claimen van de vergoeding door u als werknemer en daar niets over afspreekt
  • Indien je jonger bent dan 18 jaar en meestal minder dan 12 uur per week werkt
  • Indien je met Pensioen gaat
  • Bij Faillissement
  • Indien er in de CAO het op een andere manier is geregeld.
  • Wanneer jezelf ontslag neemt

Hoe bereken je de hoogte van de vergoeding? Klik verder naar:
Hoogte berekenen

Vraag en Antwoord

Heb ik recht op transitievergoeding als ikzelf ontslag neem? 
Nee tenzij. Dit kan alleen in zeer ernstige situaties. Bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie of discriminatie

Kan ik er meer dan de wettelijke vergoeding uithalen?
Ontslag verloopt via de kantonrechter of het UWV. Wil de werkgever deze route niet lopen (complex, kosten en tijdrovend) dan biedt hij je een ontslag me wederzijds goedvinden aan. Nu kun je onderhandelen. De afspraken komen in een vaststellingsovereenkomst. De schriftelijke instemming heeft geen negatief effect op de WW-uitkering (in termen van verwijtbaarheid). Ook de rechter en het uwv kunnen met een extra billijke vergoeding afwijken. Dit geldt alleen als de werkgever ernstig verwijtbaar is.

Moet ik belasting betalen over de transitievergoeding?
De transitievergoeding is vaak een bruto bedrag. Je betaalt dus nog belasting over je vergoeding

Heb ik bij gedeeltelijk ontslag recht op transitievergoeding?
Alleen als de werkgever dit initiatief neemt en de uren voor meer dan 20% verminderd. De formule blijft hetzelfde.

Heb ik na 2 jaar ziekte recht op een transitievergoeding?
Ja je hebt recht op een vergoeding als je uit dienst treed.