Hoe werkt de transitievergoeding

Recht op transitievergoeding voor ieder onvrijwillig en niet verwijtbaar ontslag na twee jaar dienst. Dit geldt dus ook voor contracten voor bepaalde tijd dat op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd en die gezamenlijk de duur van 2 jaar overschrijden. Let wel er mogen geen onderbrekingen van 6 maanden of langer tussen de contracten zitten.
Aanvullend: Het recht op vergoeding geldt ook als de medewerker achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die redelijkerwijze geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid elkaars opvolger te zijn. Ook krijgen wij veel vragen omtrent de arbeidsongeschikte werknemer. Ook die heeft na 2 jaar recht op transitievergoeding!

Uitzondering: Is de medewerker jonger dan 18 jaar met een omvang van 12 uur of minder dan is de regeling niet van toepassing.

Hoe bereken je de hoogte van de vergoeding? Klik verder naar:
Hoogte berekenen