Uitkeren en controle

Over de exacte uitvoering van de transitievergoeding is veel te doen. Wie is verantwoordelijk voor een correcte besteding van de transitievergoeding? Kent de werkgever zorgplicht? In feite gelden de sociale regels van goed werkgever- en werknemerschap.

Wat je moet weten:
* Drie maanden na het einde dienstverband vervalt de opeisbaarheid van de transitievergoeding.
* De werkgever moet de transitievergoeding fiscaal behandelen als loon uit vroegere dienstbetrekking.
* Transitiekosten en inzetbaarheidskosten zijn in principe ook loon, maar dit ligt wel wat genuanceerder. Zo zijn er gerichte vrijstellingen (zoals bijvoorbeeld voor outplacementkosten). Hierdoor is het fiscaal voordeliger om die betaling te laten doen door de werkgever (immers aftrekbaar en werknemer betaalt anders eerst loonkosten).

Toekomstige ontwikkelingen? Wij houden u op de hoogte!