Wat is de transitievergoeding

De transitievergoeding is de vervangende naam voor de ontslagvergoeding!

Nieuwe wijn in oude zakken? Dat wel maar er gelden ook nieuwe regels omtrent het ontslag, de wijze van berekenen, de hoogte van de vergoeding en tevens de wijze van aanwenden van deze vergoeding.

Achtergrond: 

In de nieuwe Wet Werk en Inkomen zijn drie grote arbeidsmarktveranderingen opgenomen, dit zijn:
• Het vervallen van het duale ontslagstelsel;
• Aanpassing van de Werkloosheidswet;
• Vervanging van de ontslagvergoeding door de zogenoemde transitievergoeding.

Er verandert dus veel ook voor jou of voor je bedrijf! Wij gaan hier verder in op de nieuwe situatie omtrent de vergoeding bij ontslag. De transitievergoeding.

Allereerst worden transitievergoeding en transitiebudget veel door elkaar gebruikt het is echter hetzelfde en vervangt dus de oude ontslagvergoeding!

De nieuwe situatie:

Transitievergoeding

Eén route voor ontslag
Voor de nieuwe regeling beslissen werkgevers welke ontslagroute ze voor hun medewerkers kiezen. Daardoor worden gelijke gevallen niet altijd gelijk behandeld. Aan die rechtsongelijkheid heeft de minister een eind gemaakt door werkgevers die keuzevrijheid te ontnemen. Er komt één voorgeschreven route afhankelijk van de reden van ontslag. De route via het UWV moet straks worden gekozen als er sprake is van bedrijfseconomische redenen voor ontslag of van langdurige arbeidsongeschiktheid. De route via de Kantonrechter moet straks worden gekozen als er sprake is van een persoonlijk conflict of in de persoon gelegen redenen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Een werkgever kan dus niet meer zelf bepalen welke route hij kiest. Hierdoor krijgen gelijke gevallen een gelijke behandeling.

Niet eens met beslissing? In de nieuwe situatie kan in alle situaties worden doorgeprocedeerd. Een beslissing van het UWV zal in beroep via de Kantonrechter gaan

De route afleggen? Het moet niet perse!
In overleg uit elkaar kan prima zonder risico’s.
Het volgen van een ontslagroute is niet nodig als de medewerker schriftelijk instemt met het ontslag. Voor de medewerker geldt een bedenktijd van twee weken. De schriftelijke instemming heeft geen negatief effect op de WW-uitkering (in termen van verwijtbaarheid).

Wanneer recht op transitievergoeding?
Hoe deze aan te wenden kun je lezen middels “hoe werkt het”