Wat is de transitievergoeding

De transitievergoeding is de vervangende naam voor de ontslagvergoeding!

Er gelden wettelijke regels omtrent het ontslag, de wijze van berekenen, de hoogte van de vergoeding en tevens de wijze van aanwenden van deze vergoeding. Periodiek wijzigen deze regels  en verandert dit dus ook voor jou en  je bedrijf! Deze website neemt je stapsgewijze mee in wat het voor jou betekent. De transitievergoeding.

Allereerst worden transitievergoeding en transitiebudget veel door elkaar gebruikt het is echter hetzelfde en vervangt dus de oude ontslagvergoeding!

 

Wanneer is recht op transitievergoeding?

Recht op transitievergoeding heeft iedereen die onvrijwillig en niet verwijtbaar ontslagen wordt of met wederzijds goedvinden uit elkaar gaat.

Hoe deze aan te wenden kun je lezen middels “hoe werkt het”

 

 

Ontslagen worden hoe werkt dat?

Eén route voor ontslag
Vóór de huidige regeling besliste werkgevers zelf welke ontslagroute ze voor hun medewerkers kiezen. Daardoor werden gelijke gevallen niet altijd gelijk behandeld. Aan die rechtsongelijkheid heeft de minister een eind gemaakt door werkgevers die keuzevrijheid te ontnemen. Er is één voorgeschreven route afhankelijk van de reden van ontslag. De route via het UWV moet straks worden gekozen als er sprake is van bedrijfseconomische redenen voor ontslag of van langdurige arbeidsongeschiktheid. De route via de Kantonrechter moet straks worden gekozen als er sprake is van een persoonlijk conflict of in de persoon gelegen redenen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Een werkgever kan dus niet meer zelf bepalen welke route hij kiest. Hierdoor krijgen gelijke gevallen een gelijke behandeling.

Niet eens met beslissing? In de nieuwe situatie kan in alle situaties worden doorgeprocedeerd. Een beslissing van het UWV zal in beroep via de Kantonrechter gaan

De route afleggen? Het moet niet perse!
In overleg uit elkaar kan prima zonder risico’s.
Het volgen van een ontslagroute is niet nodig als de medewerker schriftelijk instemt met het ontslag. Voor de medewerker geldt een bedenktijd van minimaal twee weken. Staat er niets in de overeenkomst dan geldt een periode van drie weken. De schriftelijke instemming heeft geen negatief effect op de WW-uitkering (in termen van verwijtbaarheid).